Klättervägg - Femman

Klätterväggen Femman

Klätterväggen "femman" är en egenkonstruerad klättervägg, fem meter hög, som inte kräver konventionella säkerhetsselar och rep för klättring. Konstruktionen innefattar en självdämpande uppfångningaanordning vilket innebär att även vid fall bakåt, på rygg, så fångas klättraren galant upp.

Att sen hela konstruktionen monteras på under femton minuter är bara positivt! 

Bredd: 4 meter

Djup: 5 meter

Höjd: 5 meter

Vikt: 200kg

El: 10amp 220v.