Hoppborg Krokodil - en bitig nyhet!

KROKODILEN - En bitande hoppborg!

Krokodelen är en ny hoppborg för sommaren 2015, den är mycket uppskattad med sitt stora gap - och har även en sidodörr för de som inte vågar sig in genom munnen...
Krokodil är designad för de mindre barnen och har god insyn genom nätväggarna.
Passar mycket bra i kombination med Hoppbirgen Piraten - om man kör Piratfest.
Krokodilen är en riktig publikmagnet - trots att den inte är den allra största hoppborgen...

Bredd: 3,5 meter

Djup: 4 meter

Höjd: 3,5 meter

Vikt: 150kg

El: 10amp 220v.